Til deg - fra meg

I menyen er det noen undersider hvor du kan lese om forskjellige temaer. Disse sidene er mine tips på din utviklingsvei mot målet som er å bli kjent med deg selv, akseptere deg selv og elske deg selv. I tillegg til samtaleterapi er det viktig at vi mennesker gjør refleksjon og har en motivasjon til å bli kjent med seg selv. Og det er viktig at vi støtter oss selv på denne veien.

 

Som terapeut vet jeg at utfordringene vi har er sammensatt av flere faktorer. Jeg synes derfor det er viktig å komme med innspill i tillegg til den vanlige behandlingen som jeg tilbyr. Temaene jeg har valgt ut er ting jeg som behandler og menneske opplever at er ekstra viktig å jobbe med for å ha det bra med seg selv. Når man har det bra med seg selv blir hverdagen lettere, helsen bedre og livet vil oppleves meningsfylt.