Marie Katarina Rigel

F. 1974, Oslo

Som terapeut er jeg opptatt av hele mennesket, og samspillet mellom kropp og underbevissthet. Det er viktig at du føler deg ivaretatt hos meg.  
Les mer om meg - min utdannelse og erfaring på undersidene i menyen.
Jeg har taushetsplikt.


Min bakgrunn og intensjon:

Siden jeg var liten har jeg vært opptatt av å se mennesker slik de egentlig er og forstå årsaken til hvorfor de oppfører seg som de gjør. Denne interessen for det indre i mennesket hjelper meg mye i rollen som terapeut. En av mine styrker er å møte mennesker der de er i livet, uansett hvilken situasjon de befinner seg i. 
De siste 20 årene har jeg jobbet aktivt med selvutvikling og bruker fremdeles mye av min tid på studier. Jeg liker å samle kunnskap, via kurs og utdannelse, for å kunne møte alle på en best mulig måte. Jeg har alltid likt å hjelpe andre. For å hjelpe på en god og varig måte er det nødvendig med erfaring, engasjement, troverdighet og seriøsitet - det holder ikke bare med faglig kunnskap.
I tillegg til faglig kompetanse har jeg mye personlige erfaring som jeg kan bruke som ressurs i møte med andre. Min intensjon er å hjelpe mennesker gjennom vanskelige opplevelser. Det er i vanskelige situasjoner vi alle trenger støtte, veiledning og tro på at vi kan få det bedre. Med hjelp av min metode og mine verktøy finner vi sammen ut hva du trenger. 

Noen spør om det er slitsomt å jobbe som terapeut. For meg er det ikke krevende. Jeg føler meg heldig og takknemlig for å ha en så givende jobb. 

 

Jeg tror på å skape livserfaring gjennom å bearbeide opplevelser.
Opplevelser i seg selv skaper ikke livserfaring
- det er hva du gjør med opplevelsene som kan gi deg et rikere liv.