Bli fri fra fortiden ved å tilgi deg selv og andre


Når vi har kjørt oss fast i et mønster, betyr det som regel at vi har mer å tilgi. Når vi ikke flyter lett og fritt med livsstrømmen i øyeblikket, betyr det oftest at vi holder fast på noe fra fortiden. Det kan være anger, tristhet, smerte, frykt eller skyldfølelse, anklage, raseri, bitterhet og iblandt også ønske om hevn. 

Hver og en av disse tilstandene skyldes at vi ikke har kunnet tilgi, at vi ikke har villet gi slipp og være til stede i øyeblikket.

Kjærlighet er alltid svaret ved all slags healing. Og veien til kjærlighet er tilgivelse. Tilgivelse gjør slutt på bitterhet.


Under finner du en tre-delt øvelse. Den starter med å kvitte seg med bitterhet, deretter hevn - og til slutt er man klar til å gjøre øvelsen om å tilgi.

Øvelse: Kvitte seg med bitterhet
(Emmet Fox)

Sitt stille, lukk øynene og slapp av i kropp og sinn. Se for deg at du sitter i en mørklagt teatersal,
og foran deg er det en liten scene. På dennne scenen plasserer du den personen du er aller mest bitter på. Det kan være i fortid eller nåtid, og personen kan være levende eller død.
Når du ser dette mennesket klart og tydelig for deg, skal du forestille deg at det skjer positive ting med ham eller henne, ting som ville vært meningsfulle for vedkommende. Se for deg at personen smiler og er glad. Se bildet for deg i noen minutter.
Hvis det er flere mennesker du er bitter på, kan du plasserer de etter hverandre på scenen.
Til slutt; Idet personen forlater scenen, plasserer du deg selv der oppe.
Se for deg at det skjer deg positive ting. Se at du smiler og er glad.
Vær klar over at overfloden i universet er til oss alle.Øvelse: Hevn (gjøres kun én gang)

Lukk øynene, sitt stille og avslappet. Tenk på det mennesket som du synes det er vanskeligst å tilgi. Hva ville du aller helst ha gjort mot vedkommende? Hva må dennen personen gjøre for å oppnå din tilgivelse? Forestill deg at dette skjer akkurat nå. Gå detaljert til verks.
Hvor lenge ønsker du at hun eller han skal lide eller straffes? Når du er ferdig, forkorter du tiden og lar den være over for alltid.
Som regel føles alt mye bedre etterpå, og det er lettere å tenke på tilgivelse. Dette er ikke en øvelse man skal hengi seg til hver dag, men den kan være berfriende å gjøre en gang som en
avsluttende øvelse.
Øvelse: Tilgivelse


Gjør denne øvelsen sammen med en partner hvis det er mulig, eller snakk høyt om du er alene.


Sitt rolig med lukkede øyne og si:
“ Det menneske jeg trenger å tilgi, heter_____ , og jeg tilgir deg for at du __________________ .”
Gjør dette om igjen og om igjen. Enkelte må du tilgi for mange ting, andre kanskje bare en eller to. Hvis du gjør denne øvelsen sammen med en partner, kan du la vedkommende si “ Takk, jeg gjør deg fri nå”. Hvis du gjør den alene, kan du forestille deg at det mennesket du tilgir, sier dette til deg.
Tenk godt etter hvilke urettferdigheter du fortsatt går og bærer på. Kvitt deg med dem.

Når du har klargjort så mye du greier akkurat nå, skal du vende oppmerksomheten mot deg selv. Si høyt til deg selv: “ Jeg tilgir meg selv for at jeg______________________________ . “
Dette gjør du i fem minutter.

Dette er en virkningsfull øvelse som det er fint å gjøre minst en dag i uken for å få renset ordentlig opp. Noen opplevelser er det lett å kvitte seg med, andre må vi jobbe mye med, helt til de plutselig en dag gir etter og kan fjernes.