I undermenyen finner du oversikt over de behandlingene jeg gjør. Du trenger ikke å velge mellom behandlingsformene jeg bruker når du bestiller time, ofte blir timen en kombinasjon. 

Alle behandlinger ut 2021 vil foregå på telefon (evnt skype). Se på "Kontakt og pris" for mer informasjon.


Viktig informasjon:


Alder: Ingen begrensning når det gjelder alder. Jeg tar normalt ikke imot barn under 18 år uten foreldres samtykke, men er du under 18 år ta kontakt med meg på telefon slik at vi finner en løsning for deg (ingen kostnad). 

Psykisk helse og reading: Det går fint å kombinere reading med timer hos psykolog/psykiater eller tilsvarende. Jeg har erfart at det noen ganger kan være fint å få tak i dyptliggende ting i underbevisstheten i time hos meg, for så å kunne snakke videre om det hos sin hovedbehandler. 
Hvis du har fått diagnose og/eller er i fast behandling hos psykolog eller tilsvarende, er det viktig at du informerer meg om dette. I slike tilfeller er det vanlig at man har timer hos meg i korte perioder, men får selve behandlingen hos sin hovedterapeut (psykolog/lege/ psykiater/psykiatrisk sykepleier/ eller tilsvarende).
Dette gjelder også hvis du ønsker time til Sorgrådgivning, og samtidig går fast i terapi. I slike tilfeller kan timer hos meg komme i tillegg ifm hendelser som berører sorg og spørsmål relatert til trosliv.

Betaling: Jeg har ikke kommunal/resept avtale eller redusert pris for uføre. Se "Kontakt og pris".

Ta kontakt hvis du har spørsmål 🙂