Minner om at...


Å være god er ikke en handling man gjør, det er noe man er.


Du er det eneste menneske som tenker i ditt hode. 


Du er ikke her for å tilfredsstille andre mennesker eller for å leve livet 
på deres måte.


Tre ut av alle tanker, og det er ingen steder du ikke kan gå.


En tragedie kan snu seg til det aller beste
hvis vi møter den på måter som får oss til å vokse.


Elsk din neste som deg selv – når vi elsker den vi er 
skader vi verken oss selv eller andre.


Vi trenger ikke begrensninger, uansett hvor viktige de ser ut.


Følg ditt eget lys. Ikke la andre fordunkle livet ditt.


Forholdet ditt til andre mennesker er viktig, 
fordi det alltid avspeiler hvordan du har det med deg selv.


Jakten på kjærligheten fører aldri til at man finner den rette. 
Det skaper bare lengsel og smerte. Kjærligheten er aldri utenfor oss – kjærligheten er i oss.


Vi graver ikke i søppeldunken for å lage dagens måltid.
Graver du i gammel mental søppel for å skape morgendagens opplevelser?


Det er en menneskerett å kunne gå fra suksess til suksess gjennom hele livet.


Gode tanker vil lede til gode gjerninger og dårlige tanker til dårlige handlinger. Hat stoppes aldri av hat – hat stoppes bare av kjærlighet.


Så snart du har tillit til deg selv, 
vet du hvordan du skal leve.


Et helhetlig vesen vet uten å undersøke, ser uten å bruke øynene 
og oppnår uten å handle.