Skape trygghet

Noen av de som ikke føler seg trygge vil at andre skal føle det samme som dem. De kan være redde for å sitte alene med frykten. Delt frykt kan oppleves som halv frykt, men er dessverre feil. Egentlig gjør dette fokuset at man opprettholder frykt, og frykten blir aldri halvert. Noen ganger har man behov for at frykten man føler på skal bli bekreftet. Kanskje man tror at den går over da, men når du får bekreftet noe vil du fortsette å holde på det – selv om det ikke er sant.

Å dele sorg kan faktisk halvere sorg, men det samme gjelder ikke frykt. Dette er fordi frykt har en annen energi, den trenger at noen fokuserer på den for å opprettholdes. I motsetning til sorg som mister noe av kraften sin når den deles. Å dele sorg gjør at du legger noe fra deg, og når du legger fra deg energien i sorg vil du ikke kunne hente den tilbake slik den var. Dette oppleves ofte som helende.

Det høyeste ønsket til en som føler frykt, er å føle trygghet.

I disse dager (2018) er det i mediene fokus på flyktningene i Syria. Jeg så et intervju med ei fra Røde Kors, hun behandlet sårede. Og hun videreformidlet fra de skadde menneskene hva de trengte – i tillegg til behandling for skuddskader og lignende; trygghet. Mennesker i alvorlige og livstruende situasjoner ønsker trygghet. Mennesker som er i relasjoner som er fysisk eller psykisk skadende for dem ønsker også trygghet. Disse to gruppene kan ikke sammenlignes, og det gjør jeg ikke. Frykt er sammensatt og kompleks. Selv om de ikke kan sammenlignes har de likevel noe likt i landskapet hvor frykten befinner seg, det er at de har opplevd å bli avvist – de vet hva det vil si å bli overlatt til seg selv.

Har du hørt setningen «frykt for avvisning»? Ideen om frykten for avvisning er enorm! Den får mennesker til å gjøre de utroligste ting. På bekostning av seg selv. Mennesker er villige til å endre seg og leve liv som ikke er bra for dem – bare de ikke blir avvist.

 

Her er det jeg ønsker å bidra med;

Fokuser på det du ønsker fremfor det du er redd for. Du ønsker trygghet. Du ønsker ikke at du ikke skal bli avvist. Skjønner?

Du har allerede blitt avvist, du har en erfaring – du er redd for å oppleve smerten igjen.

Flytt fokus fra hvordan du ikke vil ha det til hvordan du vil ha det. Trygghet. Hva vil det si? Jeg kan dele det i to deler; indre trygghet og ytre trygghet.

Definér for deg selv hva disse trygghetene er for deg.

For eksempel kan indre trygghet være å vite at ting ordner seg. Det kan være følelse av å være avslappet, at man har det bra. Vite at utfordringer du møter på kommer med sine egne løsninger.

Ytre trygget kan være at du er frisk eller ikke har fysiske plager, et bosted, penger, jobb. Det kan være at du har noe hyggelig å drive tiden din med. Aktiviteter, venner, familie, m.m.

I praksis; tenkt gjennom hva dette er for deg, skriv liste, mediter, analyser frykten og se om den er reell, og gjør det du trenger for å føle og være trygg.