Ta imot og beholde endringer

Hvis du er litt utholdende og villig til å unne deg selv noen stille øyeblikk hver dag for å tenke igjennom den egen forandringsprosess, får du svarene. Du kan også be (til det/den/de du tror på) om å bli vist svarene i drøm før du sovner om kvelden. Stol på at den indre rådgiveren forteller deg alt det du trenger å vite.


Når man arbeider med å bli fri fra et mønster, virker det iblandt som det skjer en forverring av hele situasjonen. Ikke bli urolig - det er ikke galt, det er et tegn på at det begynner å skje en forandring.

Alle cellene i kroppen din har hukommelse. Når du gjør endringer som påvirker cellene vil det naturlig komme frem ting som ligger lagret. Dette er altså ikke en del av det nye, men et glimt av hva som har vært.

F.eks når man klarer å gi slipp på sykdom kan symptomene av og til komme tilbake i ettertid. Det kan da oppleves som at sykdommen ikke er borte, noe som igjen kan skape følelser som er negative (fortvilet, ikke mestre, nederlag). Det er viktig å da minne seg selv på at dette bare er "rester" av cellenes hukommelse og ikke den informasjonen cellene har lagret, som er ny og frisk. Man kan forklare dette med at cellene går tilbake til opprinnelige informasjon (da man var frisk) og på veien dit vil cellene komme innom gammel og utdatert informasjon som inneholder sykdom.