Som terapeut har jeg blant annet god erfaring med;


emosjonelle utfordringer
selvmordstanker
fysiske smerter fra emosjonell kropp
sitte fast i jobb og yrkesvalg
lav energi eller motløshet
vanskelig familieforhold og parforhold
barnløshet /emosjonelle hindringer og morsrolle
manglende selvtillit og selvfølelse 
m.m! 

Jeg tror at det er en form for kommunikasjonen mellom kropp og sykdomstegn. Jeg har positiv erfaring med å finne ut hva kroppen forsøker å fortelle når den ikke har det bra - når den viser sykdom, smerter og skader. Ofte har dette en sammenheng med den emosjonelle delen av mennesket. Samtidig er det viktig at den fysiske kroppen blir ivaretatt! Ingen behandling jeg gjør kan erstatte eventuelle medisiner du bruker og alle endringer må gjøres i samsvar med din lege. Jeg har tro på at dette som kalles naturterapi kan kombineres med skolemedisin - det er din helse som må være hovedfokus. Dette gjelder både fysisk og psykiske utfordringer.