Hvordan bli lykkelig

Jeg kom over et utdrag fra boken "Bli lykkeligere" av Espen Røysamb, som jeg gjerne vil dele med dere. 
Han poengterer at det som kjennetegner de som er lykkeligst er at de ikke lever i det vi kaller luksus, det er heller ikke de vakreste. Å kjøpe ting gir bare kortvarig lykke, og mennesker som er opptatt av det ytre vil alltid måtte være på jakt etter noe bedre.

Mennesker med høy livskvalitet og hverdagslykke har følgende kjennetegn: 

 • De har gode sosiale relasjoner, der kvaliteten er viktigere enn antallet relasjoner.
 • De bruker tid og energi på venner, familie og parforhold – de kan gi og ta imot.
 • De har livsmål, ambisjoner og drømmer.
 • De er venn med seg selv, har god selvfølelse og evne til å utrykke takknemlighet.
 • De har mentale album som inkluderer gode bilder fra fortiden.
 • De har mestringsstrategier for ulike livsutfordringer.
 • De opplever mening og kontroll i eget liv, og foretar gode valg.
 • De er til stede i livet, og i hverdagens øyeblikk.
 • De har mer fokus på hva som er godt enn hva som er best.
 • De har en iboende tendens til optimisme og evne til å overse bagateller.
 • De er fysisk aktive, har god helse og får nok søvn.
 • De er nysgjerrige, entusiastiske og interesserte i å lære nye ting.

Espen Røysamb skriver videre: "Det er få mennesker som har alle disse egenskapene, men det hjelper å ha noen av dem. Hvilke kjenner du deg igjen i, og hvilke kan du ha utbytte av å styrke? Dette er egenskaper du kan videreutvikle gjennom aktiv trening. Det er også et poeng at det aller meste her er gratis."


-Jeg håper dette gir deg inspirasjon til å se på hvordan du lever. Kanskje du kan gjøre små justeringer i livet ditt og hverdagen som gir deg mer lykke.

Her er link til artikkelen med tekstutdrag:
https://psykologisk.no/2015/04/bli-lykkeligere/